Tag Archives: dây chuyền đá thạch anh

chia sẻ kinh nghiệm về công dụng của các loại đá thạch anh

địa điểm đặt đá thạch anh trong nhà đúng theo fengshui có nhiều hình tượng con vật gần gũi và thiêng liêng trong quan niệm truyền thống hoặc các tượng như :Phật bà , Di lặc, Thần tài, Long, Ly, Quy, Phượng, Cóc Thiềm Thừ.. được chế tác từ viên đá thạch anh. Với những tượng này nên đặt khu vực …

Read More »