Tag Archives: passcode iphone

Không nhớ mật khẩu trên ipad air – Phương pháp giải quyết

Tại vì lý do gì cần chú trọng mật khẩu trên ipad ipad không hề không nguy hiểm, nếu như những năm lúc trước, máy tính cùng những trang thiết bị lưu trữ trở thành mục đích đầu tiên của hacker thì ngày nay trang bị di động lại dần dần trở nên miếng mồi hấp dẫn đối với hacker. …

Read More »